3.05.2009

TOQUEM DE PEUS A TERRA
Foto: Osona.com
Després de molts rumors i especulacions sobre el tema, avui el Consell Comarcal d'Osona ha donat a conèixer quina serà la proposta d'ubicació del nou aeroport corporatiu, a la nostra comarca (cal destacar que el Bages i l'Anoia també presenten proposta): La proposta és la zona de Mont-Rodon, entre la c-17 i la via del tren, una pista que s'orientarà de nord a sud. Ara és l'ajuntament de Taradell el que ha de presentar el projecte definitiu, o per altre banda rebutjar-lo. És aqui on la movilització popular ha de ser efectiva, és ara que hem d'informar-nos del que ens ve a sobre, i és ara que hem d'actuar. No hi ha res decidit, i això es pot aturar.
COMUNICAT DE PREMSA DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER SOBRE UN NOU AEROPORT A OSONA:

Davant de les informacions que insistentment assenyalen que algunes administracions estan promovent la construcció d’un nou aeroport per a jets privats a la comarca, volem manifestar:

1.- El transport privat aeri és totalment elitista i no respon a cap utilitat pràctica ni demanda de serveis que la població de la comarca reclami. A més, genera greus molèsties permanents a la població que resideix a les proximitats, degut a la contaminació acústica que inevitablement provoca. També comportaria un empitjorament de la contaminació atmosfèrica i un impacte paisatgístic molt sever. Els vols dels avions privats també incideixen directament en el canvi climàtic. Entre totes les formes possibles de transportar i desplaçar-se és la menys eficient i ecològica. La decisió de potenciar aquest tipus de transport és contrària als objectius europeus, que fixen obligatòriament una reducció progressiva de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

2.- La decisió d’optar a la construcció d’aquest aeroport s’hauria pres totalment d’esquena a la voluntat i sensibilitat social de la població de la comarca i dels pobles afectats, que de manera cada vegada més insistent, s’està pronunciant a favor d’un major respecte dels recursos naturals i per la preservació del caràcter principalment rural d’Osona, com a alternativa de futur davant del risc de ser absorbits dins d’una gran àrea metropolitana cada vegada més congestionada.

3.- Els projectes d’infraestructures en comunicacions que es preveuen actualment ja suposen una greu agressió al territori. Actualment, s’està fent el desdoblament de la C-17 fins a Ripoll, i es preveu el proper desdoblament de l’Eix transversal en tot el seu recorregut, el desdoblament de la via del tren fins a Barcelona i, més a llarg termini, la construcció del Tren Transversal. A això, cal afegir-hi la previsió de construcció de diverses carreteres secundàries, a més de la planificació de vials orbitals als nuclis urbans, de nombrosos polígons industrials a moltes poblacions de la comarca i de diverses zones residencials, d’iniciativa pública o privada. L’accelerada depredació del territori que hi ha en curs és del tot desproporcionada i atempta greument contra la preservació de sòls de gran valor agrícola, dels espais naturals, de les masies, del paisatge i d’un patrimoni històric molt valuós. S’enterra sota l’asfalt i el creixement urbanístic les nostres millors reserves de futur.

4.- Si a això hi afegim ara la construcció d’un nou aeroport, amb tots els edificis i serveis adjacents, accessos, i equipaments diversos, l’ocupació i destrucció de la part central de la Plana de Vic esdevindrà gairebé total. Els espais naturals i agrícoles passaran a ocupar-hi només petites porcions marginals de territori.

5.- Un projecte d’aquest enorme impacte i abast no és acceptable sense escoltar i tenir en compte, abans, l’opinió majoritària de la població afectada. Per aquest motiu reclamem que, prèviament a optar formalment per a la construcció d’una infraestructura d’aquesta mena, es promogui un debat popular vinculant, consultant a la població. Exigim que els alcaldes i consellers comarcals es comprometin formalment a respectar la voluntat majoritària de la població. Per tant, reclamem que es paralitzi immediatament qualsevol decisió política orientada a la construcció de l’aeroport mentre no es conegui quina és l’opinió de la població de la comarca.

6.- Per al GDT la lluita per una gestió correcta del territori és considerada prioritària. Reclamem de les administracions públiques i partits polítics implicats que es posicionin sempre amb el degut respecte a les persones, a l’ecologia, el medi natural i a la preservació del territori. Entenem que aquesta és l’única política que pot garantir també una bona qualitat de vida per a tota la població.

Manlleu, a 4 de març de 2009.
GRUP DE DEFENSA DEL TER